BRCGS Packaging

Sinds enkele jaren behaalden we bij ANL Packaging het BRCGS-certificaat voor verpakkingen en verpakkingsmaterialen. Hierdoor kunnen wij aantonen dat ons voedselveiligheids- en kwaliteitsbeheerssysteem voldoet aan de strenge normen.

 

Eind januari werd de hoofdvestiging van ANL Packaging in Wellen, België geauditeerd. Zoals vorige jaren kregen wij een A score.

 

Wat is BRCGS?

Deze norm is gericht op producenten van verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen. Dankzij dit certificaat kunnen wij aantonen dat onze verpakkingen geschikt zijn voor zowel voedings- als niet-voedingsproducten.

 

Het British Retail Consortium Global Standards (BRCGS) en het Institute of Packaging (ook gekend als The Packaging Society) ontwikkelden samen deze technische standaard om detailhandelaars en voedselfabrikanten te helpen om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze standaard is de consument te helpen beschermen door een evaluatiebasis aan te bieden voor bedrijven die verpakkingsmaterialen voor voedingsmiddelen leveren aan detailhandelaars.

Sinds de norm in 2001 gepubliceerd werd, kreeg hij een breed draagvlak en werd hij toegepast bij grote detailhandelaars, fabrikanten en verpakkingsbedrijven over de hele wereld.

 

Waarop controleert de BRCGS-auditor een bedrijf?

In totaal worden er 230 punten van de werking van het bedrijf onder de loep genomen. Niet enkel op papier, maar zeer gedetailleerd op de werkvloer. Wie een BRCGS- certificaat wil, wordt elk jaar opnieuw aan deze strenge audit onderworpen. Een certificaat is dus slechts één jaar geldig. De perfecte garantie dus dat een bedrijf continu volgens de meest strenge normen aan de slag is.

De norm bestaat uit 6 hoofdstukken.

 

Betrokkenheid van het hoger management
Het hoger management van het bedrijf moet volledig betrokken zijn bij de implementatie van de vereisten van de norm. Zij stellen de nodige middelen ter beschikking en zorgen voor efficiënte communicatie en beoordelingssystemen om continue verbetering van de organisatie te garanderen. Hieronder valt eveneens het aanwezig zijn van een duidelijke organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, enzovoort.

Het voedselveiligheidsplan - HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)
Er moet een gedocumenteerd gevaren- en risicoanalysebeheerssysteem aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat alle gevaren voor productveiligheid, kwaliteit en wetgeving zijn vastgesteld en de passende maatregelen en controles worden geïmplementeerd.

Het voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem
Dit hoofdstuk omvat alle procedures, toegepast door het bedrijf, om te voldoen aan de vereisten van de norm. Grondstoffen- en productspecificaties moeten aanwezig zijn voor elk product, interne audits moeten worden uitgevoerd, leveranciers en derden dienen geselecteerd en beoordeeld te worden, grondstoffen en producten moeten volledig traceerbaar zijn, verwachtingen van klanten moeten worden vastgesteld en uitgevoerd, klachten van klanten dienen efficiënt te worden behandeld en deze informatie moet gebruikt worden om het aantal klachten te verminderen en terugroepacties of recalls moeten snel kunnen worden uitgevoerd.

Normen voor de vestiging
Hierin worden de eisen naar o.a. infrastructuur (zowel extern als intern), nutsvoorzieningen, beveiliging, indeling, uitrusting, onderhoud, reiniging, risico op contaminatie (fysisch, chemisch of biologisch), afvalbeheer en ongediertebestrijding beschreven.

Product- en procesbeheersing
Dit deel omvat het beheersen van het structural design en het artwork, het drukwerk en verdere bewerkingen (stansen, vouwen, lijmen), kalibratie, meten en monitoren van machines, toestellen en dergelijke, non-conforme grondstoffen of producten, ingangscontrole, stockage en transport.

Personeel
Een bedrijf moet ervoor zorgen dat het personeel voldoende gekwalificeerd en bekwaam is. Opleiding en persoonlijke hygiëne staan dan ook centraal in dit laatste hoofdstuk. Alle werknemers en bezoekers van de productieruimten moeten de gepaste beschermende kledij dragen.

 

Waarom kiezen voor een BRCGS gecertificeerde leverancier?

BRCGS-gecertificeerde bedrijven bieden een sterkere garantie op het vlak van traceerbaarheid, voedselveiligheid en kwaliteit. Van bedrijven met een BRCGS-certificaat weet u dat ze voedselveiligheid serieus nemen en dat dit goed geregeld is binnen het bedrijf. U weet het dus 100% zeker: kiezen voor een leverancier met een BRCGS-certificaat is kiezen voor veiligheid voor uzelf en uw consumenten.

 

De laatste certificaten kunnen hier gedownload worden.

Contacteer ons

Heeft u een vraag of een opmerking? Laat hieronder uw boodschap achter.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens maakt Browsbox gebruik van de reCAPTCHA-technologie van Google. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn daarop van toepassing.